hielke-boersma-hbuor--96x96.png

Welke OR cursus onderwerpen kan je kiezen voor de (online) OR training of cursusdagen

delen
delen
delen
delen
Facebook

Cursus onderwerpen voor de OR?

Een veel gestelde vraag voor elke ondernemingsraad is: “Welke onderwerpen gaan we in de aankomende cursus behandelen.” Op de die vraag over Cursus onderwerpen voor de OR training zijn honderden antwoorden mogelijk. Want welke onderwerpen je wil behandelen ligt natuurlijk sterk aan de kenmerken van jullie ondernemingsraad.

Mogelijkheden om te komen tot goede cursus onderwerpen voor de OR

 1. Per opleidingsmoment cursus onderwerpen voor de OR bepalen,
 2. Per jaar een aantal opleidingsmomenten en OR cursus onderwerpen voor de OR bepalen,
 3. Meerjarig opleidingsplan met een deel vaste OR cursus onderwerpen waarin een opbouw zit.
 4. Continu-leren, een combinatie van live en online trainingen voor groep en individu en een veel OR cursus onderwerpen.

 

 1. Per opleidingsmoment cursus onderwerpen voor de OR bepalen

Veel Or-en wisselen regelmatig van samenstelling. Door de wisselende samenstelling ontstaat meer aandacht voor wat er op dat moment prioriteit heeft en waar de bestuurder of achterban op zit te wachten. Door deze ‘drukte’ krijgt evalueren en nadenken over het functioneren van de OR minder aandacht.
Daardoor missen deze OR-en vaak een vaste lijn van ontwikkeling (gestructureerd werken aan verbeterpunten) en een lange termijn doel wat je kan opknippen in kleine stapjes. Het ontbreken van deze element zegt zeker niets over het functioneren van deze OR-en.

Deze OR-en die vooral doen en gewoon bezig zijn met onderwerpen die ze via bestuurder of achterban aangereikt krijgen kunnen de zaken, voor dit moment, prima op orde hebben. Dat overzien ze ook en van daaruit komen ook de opleidingsvragen als dat al op de planning komt, of ze willen ad-hoc op cursus omdat er op dat moment een actueel vraagstuk speelt.
Cursusonderwerpen voor de OR zijn dan vaak: De WOR bevoegdheden, actuele kennis over een reorganisatie, onderhandelen, besluitvorming, als een team spreken, en iets met de achterban.

Voordelen van deze werkwijze:

 • Speelt in op huidige kennisbehoefte,
 • Kost minder tijd (alleen actuele onderwerpen voor de OR spelen een rol),
 • Snelle korte termijn leerbehoefte bevrediging (kleine hapjes).

Nadelen van deze werkwijze:

 • Ambitie van de OR onbekend waardoor onduidelijk is waar de OR voor staat,
 • Kennis en vaardigheden worden niet voor de langere termijn opgebouwd.

 

 1. Per jaar een aantal opleidingsmomenten en cursus onderwerpen voor de OR bepalen.

Jaarlijks op een niet vastgesteld moment, sommige OR doen dit in het najaar soms in het voorjaar, wordt er vastgesteld wat nodig is aan opleiding en training. Er wordt soms een opleidingscommissie ingesteld die op basis van input uit de OR, de omgeving (mail, internet en folders) en de organisatie zich verdiept in onderwerpen waar een OR zich mee kan bezighouden.

Totstandkoming van het jaar opleidingsplan met cursus onderwerpen voor de OR

De wijze waarop dit plaats vindt is enigszins gestructureerd en gebaseerd op het beeld van de commissie die zich hierin verdiept. Dit gebeurt vaak op basis van een opdracht die zij zelf geformuleerd hebben en wel met de OR hebben afgestemd. Wat sterk van invloed is, zijn de informatiebronnen/kennis van de commissie-leden. Vanuit meerdere perspectieven wordt er gewerkt aan een opleidingsplan dat bestaat uit een team-tweedaagse met bijvoorbeeld een thema en wat reflectie op een interessante locatie, en een eendaagse waarbij vaak een nieuw onderwerp aan bod komt. Voor deze eendaagse wordt vaak gekozen voor een eigen locatie wat de impact van de cursus soms wat minder maakt. Tenslotte wordt er vaak een voorstel gedaan om voor enkele OR-leden specialistische trainingen te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van financiën of pensioenen.

Verlanglijstje van iemand die alles al heeft.

De eenjarige aanpak kenmerkt zich meestal door een soort verlanglijstje wat opgesteld wordt door commissie of DB met een wens om iets leuks en ongewoons of bijzonders te leren. Zo komt dan een lijst met cursusonderwerpen voor de OR tot stand. Waaruit vervolgens een keuze gemaakt wordt door de OR-leden. Zowel de informatievoorziening over opleidingsmogelijkheden vanuit de commissie als de criteria op basis waarvan de OR leden een keuze maken zijn niet altijd even goed op elkaar afgestemd en gericht op meerjarige ontwikkeldoelen.

Voordelen van deze werkwijze:

 • Soort maatwerk van opleidingswensen,
 • Betrokkenheid van de meeste OR-leden bij samenstelling van het voorstel
 • Elk jaar een structuur

Nadelen van deze werkwijze:

 • Input voor de training gebaseerd op veelal externe bronnen
 • Gebrekkige lange termijn invloed
 • Onduidelijk of het lijstje van opleiding ook past bij ontwikkelbehoefte van de groep

 

 1. Meerjarig opleidingsplan met een deel vaste onderwerpen waarin een opbouw zit.

Wat is een meerjarig opleidingsplan

Een meerjarig opleidingsplan voor de OR helpt bij het vaststellen van de onderwerpen voor de ontwikkeling van de deskundigheid van de OR. Door aan het begin van de zittingsperiode van de ondernemingsraad een plan op te stellen kan je door de structuur van het plan eenvoudig vaststellen welke onderwerpen per gepland cursusmoment aan de orde kunnen komen. Dit zijn cursusonderwerpen die voor de gehele OR belangrijk zijn, maar ook de individuele of commissie opleidingsdoelen worden hierin verwerkt. Een eigenschap van dit plan is dat er sprake is van geplande cursusmomenten:  bijvoorbeeld 2 tweedaagse of één drie-daagse en enkele dagtrainingen per jaar in combinatie met individuele of commissie momenten.

Hoe kom je tot de inhoud van een meerjarig opleidingsplan

De inhoud van een meerjarig opleidingsplan is gebaseerd op de kennis en ervaring van de deskundige, die weet welke kennis en vaardigheden een OR nodig heeft gedurende een zittingsperiode. De deskundige heeft ook kennis van jullie organisatie, jullie kennen de branche en de ontwikkelingen in jullie branche en gezamenlijk wordt dit ‘externe’ input voor dit plan. Ten tweede is natuurlijk sprake van maatwerk opleiding voor de OR. Dat deel wordt in samenspraak met de OR opgesteld en is afhankelijk van de samenstelling van OR en kennis en ervaring die al aanwezig is. De OR cursus onderwerpen voor dat deel worden wel afgestemd en ingepast in het meerjarige opleiding en ontwikkelplan.

Jaarlijks terugkerende OR cursus onderwerpen een meerjarig opleidingsplan.

Team onderwerpen
Vooral die OR cursus onderwerpen die gericht zijn op het ontwikkelen van het team, teambuilding, onderlinge samenwerking en versterken van de onderlinge band. Versterken van de onderlinge band is belangrijk vanwege jullie gezamenlijke te ontwikkelen zelfvertrouwen. Na een teamwisseling kan het nodig zijn daar weer opnieuw aan te werken. Dus ook bij tussentijdse verkiezingen. Jullie kracht en invloed wordt voor een groot deel bepaald door de wijze van optreden en het zelfvertrouwen wat jullie hebben en uitstralen. Werken aan het zelfvertrouwen van als OR als geheel en de individuele leden hoort daarom ook in een dergelijk plan. Persoonlijke eigenschappen ontwikkelen en jezelf leren kennen

Kennisonderwerpen
Onderwerpen gericht op kennisonderhoud zijn noodzakelijke omdat de kennis vaak per trainingsmoment wordt gedeeld en daarna weer wegzakt. Bijvoorbeeld kennis over de WOR, ARBO, financiën, cao/arbeidsvoorwaarden.

Vaardigheden
Besluitvorming, vergaderen, netwerken, het spel spelen, invloed, humor gebruiken, provocatie, bloggen en vloggen, etc. Omdat je deze OR cursus onderwerpen ook vaak tijdens een cursusmoment leert en daarna door oefening in de praktijk moet ontwikkelen. Vanaf het cursusmoment zakt dat vaak toch weer een beetje weg. Ook onderhoud op dit vlak is daarom is belangrijk.

Voordelen van deze werkwijze:

 • Deze werkwijze geeft jullie gemakkelijker een kennis opbouw voor de groep
 • Aandacht voor individuele leden waarmee je over een langere termijn kennis en vaardigheden opbouwt,
 • Aandacht van jullie korte en lange termijn doelen en het ontwikkelen van een visie op leren en de medezeggenschap.

Nadelen van deze werkwijze:

 • Bij tussentijdse wisselingen moet je soms je plan aanpassen.
 • Soms lastiger om kennisniveau te behouden door terugval,
 • Gebrek aan tussentijds bijspijkeren,
 • Er is minder sprake van continu leren.
 1. Continu-leren, een combinatie van live en online trainingen en regelmatige begeleiding in een jaarprogramma.

Wat is continu-leren

Continu leren is ondergebracht in een (meerjarig) jaarprogramma waarbij de OR live trainingen heeft en daar tussendoor begeleiding krijgt middels regelmatige ondersteuning live, live online en online. Live is gewoon aanwezig zijn bij vergaderingen, live online is door middel van Web-ex, Zoom of Teams de OR of een deel van de OR begeleiden en online is middels e-learning kennis bijhouden op een gestructureerde manier. Dus dat wordt wel geregistreerd per persoon, zodat daar op individueel niveau ook aandacht aan besteed kan worden.

Hoe is het continu-leren jaarprogramma opgebouwd?

Voor het continu-leren plan wordt een meerjarig-opleidingsplan gemaakt, zoals beschreven onder punt 3, het meerjarig opleidingsplan waarbij tussen de Live momenten (tweedaagse/drie daagse/eendaagse) een vorm van begeleiding wordt georganiseerd. Afhankelijk van de te maken ontwikkeling kan dit zijn dat er middels live/live-online of online trainingen. Dit wordt per onderwerp/leerdoel vastgesteld. Bij vergaderen kan het heel prettig zijn dat ik aanschuif en de voorbereiding middels telefoon of live-online meemaak. Het doel van de inzet van deze middelen is blijvende aandacht voor de ontwikkeling van zowel kennis, vaardigheden als persoonlijke-ontwikkeling in zowel cursus- als adviesonderwerpen.

Cursus en begeleiding in één pakket?

Het jaarprogramma bevat niet alleen de cursus/ontwikkelingskant maar ook de ondersteuning bij advies of instemmingsonderwerpen. Dit maakt onderdeel uit van het pakket. Deze ondersteuning is voor veel OR-leden zeer leerzaam. Door gezamenlijk, adviseur en OR door dit proces heen te lopen wordt veel van de opgedane kennis in de praktijk toegepast en herhaald zodat middels eigen ervaring/toepassen van kennis veel geleerd wordt, ook al is met name een advies-onderwerp niet volledig zonder negatieve gevolgen voor personeel of betrokken OR-leden.

Onderdelen van het jaarprogramma of online platform

Online cursus / Or opleiding op MZOO

Zelfstandige online-training/e-learning is beschikbaar. Maar ook in de online cursussen kan aandacht zijn voor het team en samenwerking. Tenslotte kan je elkaar op een heleboel verschillende manier leren kennen, dus ook door middel van online: gesprekken, spelletjes en quiz of virtuele rondleiding op jouw werkplek etc. In de besloten groepen is kan je elkaar vragen stellen en tot een volgende stap komen. Het platform is er volledig op ingericht om middels interactie en zelfstandige acties verder te komen. Je wordt vanzelf op de hoogte gehouden van berichten en reacties als je dat aangezet hebt.

Naast de online leren doelen is er ook de mogelijkheid om met andere OR-en in contact te treden om zodoende te komen tot een interactie en leren van elkaar.

Voordelen van deze werkwijze:

 • Deze werkwijze geeft jullie gemakkelijker en continu een kennis opbouw voor de groep
 • Aandacht voor individuele leden waarmee je over een langere termijn kennis en vaardigheden opbouwt,
 • Aandacht van jullie korte en lange termijn doelen en het ontwikkelen van een visie op leren en de medezeggenschap.
 • Gedoseerd en langdurige leereffecten
 • Geen budgetaanvraag nodig voor begeleiding en ondersteuning ten tijde van advies- en of instemmingstrajecten

Nadelen van deze werkwijze:

 • Bij tussentijdse wisselingen moet je soms je plan aanpassen.
 • Soms lastiger om kennisniveau te behouden door terugval, maar minder online live bijstand
 • Ontwikkeling gaat continu door.
 • Trainer begeleider is veelvuldig aanwezig

 

Wil je meer weten over een van de manieren om jezelf te ontwikkelen of wat een jaarprogramma voor jouw OR kan inhouden neem dan contact op en dan spreken we elkaar, live of live-online middels video-bellen of vergaderen. Gewoon bellen kan natuurlijk ook!

Wil je meer weten zoek dan contact met Hielke

Kijk ook eens bij het overzicht van opleidingen voor de Ondernemingsraad

Basiscursus voor de nieuwe OR ondernemingsraad

Training voor de ervaren OR

Training voor de COR

Uitleg over de essentie van medezeggenschap

 

 

 

 

Reacties worden op prijs gesteld!

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x