hielke-boersma-hbuor--96x96.png

Nieuwsbrief MZOO

delen
delen
delen
delen
Facebook
OR en Robotisering
                                        Versie februari / maart 2021

 

 

Vraag aan jou

2020 was een vreemd jaar voor iedereen. Op dit moment is het beleid nog steeds ‘werk zoveel mogelijk thuis’. Voor veel werknemers is dit lastig.

De medezeggenschap die het moet hebben van onderlinge verbinding en het concretiseren van doelen, moet veel moeite doen om niet vast te lopen of stil te vallen. In de praktijk hoor ik dat ondernemingsraden vaak alleen nog met elkaar in gesprek zijn via MS Teams of Zoom. Dan wordt vaak alleen over lopende zaken gesproken. Het raadplegen en contact hebben met de achterban kan er zo maar bij in schieten.

Ook als trainers/adviseurs van ondernemingsraden hebben wij natuurlijk last van de beperkingen. In reactie daarop zijn we vanaf maart 2020 druk bezig met het organiseren van webinars. In het begin iedere week een uitzending en later zijn we overgestapt naar 1x per maand. Wij vinden het belangrijk om ondernemingsraden daar waar mogelijk te ondersteunen in deze vervelende tijd. Dit jaar gaan we door met deze maandelijkse webinars.

We gaan ook iets nieuws doen! Vanaf 11 maart bieden we 1 x per maand Masterclasses aan. We maken daarbij gebruik van ons eigen netwerk van specialisten. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Voor de komende periode gaan we uit van 10 uitzendingen. Het bijwonen van 1 Masterclass kost € 35. Voor een VIP-kaart (dus alle 10 uitzendingen) betaal je € 175 per deelnemer.

Een webinar duurt ongeveer 1 uur en een masterclass ongeveer 2 uur. In een masterclass werken we een bepaald onderwerp dus dieper uit. Vaak nodigen we daar een specialist bij uit. Voor de uitzending is er een digitale intake, zodat we specifiek in kunnen gaan op vragen of problemen van de deelnemers.

Voor de masterclasses en de webinars willen we je hulp vragen. Leuk als je mee wilt doen!
Als je op deze link klikt kom je bij een korte enquête, waarin we vragen naar onderwerpen, waar je in geïnteresseerd bent en het tijdstip van de dag dat voor jou het gunstigste is.
https://mzoo.nl/masterclass-webinars/

Vast onze dank voor je medewerking!
In de community (leden.mzoo.nl) presenteren wij het resultaat van deze enquête.

======================================================

Masterclass 11 maart 20.00 uur
weten wat er echt leeft bij de achterban

Op 11 maart organiseren wij een masterclass over het contact met de achterban. Het is best lastig in deze tijd om te weten te komen hoe collega’s de huidige tijd ervaren maar ook wat ze hindert. Hoe zorg je ervoor dat je als OR te weten komt hoe de collega’s denken over bepaalde veranderingen in de organisatie, hoe bereik je ze? En hoe kan je ervoor zorgen dat ze meedoen in besluiten die je wilt gaan nemen?

We gaan daar uitgebreid over met elkaar in gesprek op 11 maart vanaf 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Vooraf ontvang je een mail met specifieke vragen waar we aandacht aan gaan besteden.

De spreker van deze avond is: Maurik Dippel. Maurik is eigenaar van Circlelytics en hij neemt ons mee in het contact met de achterban.

Je kan je aanmelden op de volgende pagina:

https://mzoo.nl/masterclass/

Doen!

======================================================

Daadkrachtige cliëntenraden

Of je nu cliënt bent of familie/mantelzorger van een cliënt. Of je nu bestuurder of manager van een zorg- of welzijnsinstelling bent. Ieder wil het beste voor de cliënten. Dat vraagt om een daadkrachtige, invloedrijke cliëntenraad. Met de nieuwe WMCZ onderschrijft de politiek dit belang. Wij kunnen jullie ondersteunen om een daadkrachtige Cliëntenraad te zijn

Daadkrachtig aan de slag
Het is belangrijk, dat je kennis hebt van wetgeving en van beïnvloedingsmogelijkheden. Verder is het van belang, dat je over bepaalde vaardigheden beschikt, zoals efficiënt vergaderen en onderhandelen. Tenslotte is het essentieel dat je de cliënten effectief kunt informeren en dat je bij hen goed informatie kunt ophalen. Daarmee vergroten jullie je invloed. Wij trainen en begeleiden jullie bij dit alles.

Concreet: Wat we voor jullie kunnen betekenen:
Wij verzorgen maatwerk trainingen en advies. Elk traject begint met een uitgebreide intake. Wij kunnen

  • Juridisch ondersteunen
  • Vaardigheden versterken
  • Begeleiden om daadkrachtig aan de slag te gaan
  • Online en offline werken

Hoe gaan we te werk:
Je gaat met een van ons in gesprek. Samen bekijken we wat jullie als CR nodig hebben. Vervolgens maken we voor jullie een plan van aanpak en een offerte. Tussentijds mogen jullie u ons altijd benaderen voor vragen en tips. We hebben ook een community (leden.mzoo.nl) waar je gratis lid van kunt worden. Ook daar vind je collega’s die vragen stellen, tips geven enz.

======================================================

Samenwerken tussen de Raden en de Bestuurder   6 tips

Er moet meer overleg komen tussen bestuurder en medezeggenschap! Dat blijkt duidelijk als je kijkt naar nieuwe wetgeving op het gebied van de cliëntenraden, ontwikkelingen in gouvernancecodes en ontwikkelingen in het debat over organisatiestructuren. Dat betekent ook dat er meer overleg nodig is tussen de verschillende medezeggenschapsvormen dus tussen bestuurder, OR en CR (Cliënten Raad).
Hierbij de 6 tips:

1.    Creëer vertrouwen. Ga in gesprek over de intenties. Hoe zijn wij in gesprek met derden? Wat weten we en wat willen we van de ander weten voordat we het gesprek beginnen?

2.   Creëer inzicht in elkaars denkbeelden. Wees nieuwsgierig, zonder oordeel. Hoe kijkt de ander naar samenwerken? Clean Language is een goede methode. Of laat ieder een metafoor meenemen die staat voor samenwerken.

3.   Maak onderscheid tussen standpunten en belangen. In veel overleggen zijn we gewend om te beginnen met het uitwisselen en bediscussiëren van elkaars standpunten. Ga bewust op zoek naar elkaars belangen achter de standpunten. Wees niet bang voor tegenstrijdige belangen. Sterker: op het gebied van de belangen is meer kans om elkaar te vinden in oplossingen.

1.    Wees open. Dit begint al bij de setting van een overleg. Geen tafels, gelijke afstand en een cirkelvormige stoelplaatsing zodat eenieder elkaar kan zien.

2.   Maak gebruik van visuele middelen. Zorg voor een flipover of laptop gekoppeld aan een beeldscherm. Het maakt ook uit hoe de ingebrachte opmerkingen opschrijft. Bijvoorbeeld niet puntsgewijs onder elkaar.

3.   Evalueer regelmatig of de bedoelingen voor samenwerking in de praktijk handen en voeten krijgen. Ga steeds terug naar de kern. Vraag nieuwsgierig en open naar de ideeën van de ander. Let ook op zijn of haar gedrag. Trek er ook lering uit, als iets niet goed gaat.

6 tips en er zijn er nog vele aan toe te voegen. Maar het begint allemaal bij de intentie: Wil je samenwerken en zo ja, wat voor een samenwerking heb je dan voor ogen? Hoe blijven we in dialoog ook als we het niet met elkaar eens zijn? Soms helpt het om er een derde persoon bij te betrekken. Ik wens u veel eigen wijsheid zonder eigenwijs te worden.

Stef Soons
======================================================

Slijp scherp

Afgelopen weekend zag ik op het ijs een mannetje staan. Mannetje omdat hij niet groot was maar ook niet groots deed. Hij had een klein tafeltje, met iets er op en ernaast stond 1 stoel. We waren nieuwsgierig wat hij aan het doen was. We (ik, mijn dochter en haar vriend) schaatsten op de Molenpolder vlakbij Maarseveen.  Daar zijn van die ouderwetse trekgaten waar ze veen wonnen, vertelde mijn vader (nu 83) als we daar vroeger samen schaatsten.

Geïnteresseerd en betrokken genieten we van de natuur, de mensen en de gezelligheid op het ijs. Mooie bosranden, veel riet, kleine huisjes op verre stroken grond die je normaal vast alleen over het water kan bereiken. En natuurlijk de heerlijke zon.

Even later, stopten wij, voor onze eigen meegebrachte koek en zopie. Toevallig waren we in de buurt van dat mannetje gestopt en zagen nu van achteren wat hij te koop had. Schaatsen slijpen bood hij aan. Best slim, maar hij kreeg weinig aandacht, want hij was zo goed als onzichtbaar. Een goede plek, vlak bij een opstapplek had hij uitgekozen. Niks mis mee.

Maar in 10 minuten die wij er zaten stopte niemand, hij had ook geen klanten toen we er 2 keer langs reden.  Het was gewoon niet duidelijk wat hij deed en voor wie hij wat deed. Een keer kwam er iemand naar hem toe…. Ja dacht ik… maar het bleek dat die schaatser de weg kwijt was en het mannetje weer netjes welke richting de schaatser wel moest.

Hij had het, zoals wij hem vanachter konden bespioneren, goed voor elkaar, mooi slijpapparaat, een stoel zodat je makkelijk je schaatsen uit kon doen, een plankje om je voeten op te zetten en een dekentje om je benen warm te houden. Zijn organisatie had hij prima op orde.

Zo zie ik OR-en ook regelmatig worstelen, hun spullen goed voor elkaar, ze zijn er wel, bijvoorbeeld met een goede OR-kamer, een nette nieuwsbrief, goede faciliteiten en voldoende tijd. De organisatie goed voor elkaar. Maar niemand weet wat ze nu precies doen. Net als dat mannetje op het ijs. Geen prijs, geen uithangbord, geen enthousiaste gebruikers eromheen. Niets, waardoor je kan weten wat ze aan het doen zijn of wat er te halen valt.

Dat maakt het lastig voor zowel je klanten/ collega’s, ze generen zich bijna, want ze willen je best helpen. Ze zijn betrokken en geïnteresseerd in het bedrijf! Maar ze weten onvoldoende wat je doet en hoe ze de OR kunnen helpen. En hoe jullie hen kunnen helpen!

Herken je dat? In meer of mindere mate, want niemand doet het meestal zo slecht als dat mannetje op het ijs.  Maar ook weer niet zo goed dat je je collega’s als vliegen van je af moet slaan. Hoe goed weten jouw collega’s wat ze bij jou kunnen kopen? En komen ze dan voor de goede dingen of vragen ze de ‘bekende’ weg?

Binnenkort organiseren wij een masterclass over:

  • Hoe je de dingen zo doet dat ze wel op je afkomen,
  • Dat alle collega’s weten wie jullie zijn,
  • Wat je voor hen doet en,
  • Wat je voor hen kan doen.

Interesse? Stuur dan even een mailtje terug met de mededeling dat je graag een uitnodiging krijgt. Als het dan past ben je er gewoon bij en hoor je van ons hoe jij jouw OR-business onder de aandacht brengt ook in deze coronatijd.

Hielke Boersma

======================================================

Eigen kracht

Wat is de kracht van een goede ondernemingsraad? Het gaat vaak om gemotiveerde mensen, die zich graag willen inzetten voor hun bedrijf of organisatie. Ze hebben wel training en begeleiding nodig om te ontdekken wat hun rechten zijn en hoe ze zo goed mogelijk de belangen van de medewerkers kunnen vertegenwoordigen.

De eigen kracht van de ondernemingsraad
Leden van een ondernemingsraad kunnen en weten vaak meer dan ze zelf beseffen. Mijn ervaring is dat ze zich vaak te afhankelijk opstellen van de bestuurder. Alsof de informatie die hij of zij geeft beslissend is voor hun inbreng. Dat betekent in de praktijk dat ze almaar vragen stellen. Bestuurders worden wel eens wanhopig van hun OR, want het is net als die draak met de zeven koppen: Als je er één kop afslaat komen er gelijk zeven voor terug. Als je 1 OR vraag beantwoordt, dan komen er gelijk 7 voor terug. OR-en kunnen eindeloos vragen blijven stellen. Bijvoorbeeld ook over zaken die de bestuurder nog niet kan weten, omdat hij of zij zelf ook nog op zoek is naar oplossingen

Het initiatief van de OR
Waar het mij hier om gaat is, dat de OR zich met al die vragenstellerij te afhankelijk opstelt zo van: De bestuurder weet het en de OR weet het dus niet. Maar wat is de eigen kracht van de OR? Wat heeft de OR eigenlijk te bieden? Niet de kennis en het inzicht om allerlei technische management details te beoordelen. Maar wel de kennis en het inzicht over wat wel en niet werkt in het bedrijf. Wat er wel en niet toe doet voor de medewerkers en de klanten. Die medewerkers houden het bedrijf immers de hele dagen door aan de gang. De OR weet dus veel, vaak meer dan de bestuurder.

Management by walking around
Er is een televisieprogramma waarin de baas van een bedrijf anoniem rondloopt op de werkvloer en daar zelf ook aan de slag gaat. Dat levert vaak verrassende ontmoetingen op en het is vooral leerzaam voor de baas, die vaak geen idee heeft waar zijn medewerkers dagelijks tegenaan lopen. Niet iedere baas is in de gelegenheid om zoiets te doen, al is management by walking around nog altijd een goed idee. Niet in een ivoren toren op een directiekamer blijven, maar je medewerkers en klanten leren kennen, weten wat er speelt. De OR kan juist daarin van onschatbare waarde zijn.

Wat er toe doet voor de medewerkers
Het effect van allerlei besluiten van de directie komt op het bordje van de medewerkers terecht. Houden die besluiten voldoende rekening met wat er speelt in de praktijk en hoe dat uitpakt voor de klanten?  De OR heeft verstand van de praktijk. De OR kan over elk onderwerp zonder nadere informatie van de bestuurder al veel zeggen hoe het wel of niet moet. Dat is de eigen kracht van de OR. Het is slim om die eigen kracht te gebruiken. Niet alleen maar vragen stellen aan de bestuurder, maar hem of haar vertellen waar hij of zij rekening mee moet houden uitgaande van de kennis en de inzichten, de eigen kracht dus, van de medewerkers.

Wij helpen jullie OR graag om jullie eigen kracht vanaf het begin in te zetten door gezamenlijk een lijstje met aandachtspunten voor de bestuurder te formuleren. Neem gerust contact met ons op!

Ons motto is: MZOO laat zien wat je kunt

Frank Dijkstra

======================================================

De professionals van MZOO
MZOO is de afkorting van Medezeggenschap Online Opleidingen, een online platform over Mz. Het is een initiatief van 6 ervaren trainers/adviseurs/coaches van ondernemings- en medezeggenschapsraden.

Via MZOO willen zij alles digitaal bieden wat mensen in de medezeggenschap nodig hebben.

Het zijn van links naar rechts: Stef Soons, Danella Zuidema, Frank Dijkstra, Servaas Beunk, Jan Bubberman en Hielke Boersma

Zie ook: https://mzoo.nl/over-ons/

Inhoud 
* Vraag aan jou
* Materclass
achterban
* Daadkrachtige
Cliëntenraden
* 6 tips voor
samenwerken
* Slijp scherp!
* Eigen kracht OR
* De professionals
van MZOO=================

Nu al beschikbaar op www.mzoo.nl 

Het Platform van MZOO is volop in tonwikkeling. Nu al kan je veel interessante en praktische informatie vinden voor elke Mz-er zoals:

Blogs bij https://mzoo.nl/podcast-mzoo/
– corona en thuis werken
– rol toezichthouder
– invloed
– de kern van Mz
– de rol van Mz
– artikel 28 WOR
– reorganisatie
– proactieve OR
– stilte op de werkvloer
– visie op de achterban

Webinars bij https://mzoo.nl/inschrijving-webinar/ 
– Mz en het coronavirus
– Online vergaderen
– Thuis werken
– Informatierecht
– Achterban communicatie
– De proactieve OR
– Pensioen en coronatijd
– Arbeidsvoorwaarden
– Persoonlijke ontwikkeling
– Vormen van Mz
– Financieel economisch
– Reorganiseren na corona
– Nieuwe vormen van Mz
– Invloed in de praktijk
– Het ware samenwerken

e-cursussen in voorbereiding
(in het najaar te zien) over

– Basiscursus OR
– de WOR
– Basis Arbo
– Achterban communicatie
– Effectief vergderen
– Navigator Werkmethode
– Bloggen en vloggen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mzoo.nl

Als u geen e-mails meer wilt ontvangen,
klik dan op onderstaande link

 

Wil je meer weten over opleidingen van HBU

Wil je meer weten over de taken van de Ondernemingsraad voor de startende OR

 

Ook bekend raken met een stappenplan dat je altijd kan volgen, tot succes leidt en jou in control brengt op de medezeggenschap?  KLIK HIER

 

 

 

Reacties worden op prijs gesteld!

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x