hielke-boersma-hbuor--96x96.png

Nieuwsbrief MZOO September

delen
delen
delen
delen
Facebook
OR en Robotisering

Actueel september 2021
 
Medezeggenschap: nieuwe kansen benutten!

 Ons land staat er nu heel anders voor dan een jaar geleden: Beter!

 Dat biedt extra kansen voor ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, cliëntenraden en al die personeelsvertegenwoordigingen, die met moed en zin het beste willen voor hun klanten, hun medewerkers en hun organisatie.

 Daarvoor liggen de kansen voor het grijpen. MZOO helpt je daarbij op veel verschillende manieren. Lees hier hoe. Om te beginnen laten we je zien welke webinars, masterclasses en live online trainingen er voor je klaar staan het komende najaar. Uiteraard komen we ook graag naar je toe voor maatwerk ondersteuning.

 Verder gaan wij uitgebreid in op Thuiswerken. Hoe gaan wij daar mee om, nu de situatie 'normaler' lijkt te wordn?            
                                        
 We wensen je veel plezier en resultaat. En hopelijk ontmoeten we elkaar

 Deel je vragen en antwoorden op onze community. Samen laten we zien wat je kunt; en dat is heel veel! www.leden.mzoo.nl

 ================================================================

 4 x het juiste verhaal

 webinar 14 september Binnenkort terug te kijken op www.leden.mzoo.nl

 Als ondernemingsraad wil je invloed uitoefenen op het beleid. Invloed die je kunt krijgen door het juiste verhaal, op de juiste manier, op het juiste moment en met de juiste toon te vertellen.  
 Servaas Beunk nemen je in dit gratis MZOO Webinar mee in dit verhaal. 

Het Juiste Verhaal: Het juiste verhaal bestaat uit feiten en een opbouw. Er is een introductie die inspireert, en een einde gericht op het doel waarom je het verhaal vertelt. Maar hoe zorg je voor een goede, inspirerende opbouw, en hoe maak je helder wat het doel is en wat eventueel de vervolgactie voor de toehoorders moet zijn?

De Juiste Manier: Hoe vertel je je verhaal? Ga je live een presentatie geven, doe je het in een vergadering of maak je een blog of vlog? En vertel je het verhaal anders als de luisteraars je eigen OR-leden zijn of de bestuurder of de diverse medewerkers in de organisatie? Het antwoord is JA. We geven tips hoe je hiermee om kunt gaan.

Het Juiste Moment: Wanneer vertel je je verhaal en hoe zorg je dat je op tijd je informatie krijgt? Soms vertel je het aan het begin van het proces, om mee te bouwen, soms is het beter een verklaring af te leggen.

De Juiste Toon: Om invloed te hebben met je verhaal is het van belang dat je non-verbaal gedrag en je verbaal gedrag bij elkaar passen. Congruent zijn dus. Non-verbaal gaat over stemgebruik, gebaren en expressie. Vanuit 4 karakteristieken gaan we op zoek naar een typisch congruente toon.

 ================================================================

 Kalender najaar 2021

Schrijf je in via de hyperlink www.MZOO.nl/activiteitenkalender/       
of stuur een mail naar 
team@mzoo.nl

LOT staat voor Live Online Training, meestal een hele dag
MC staat voor MasterClass, meestal 2 uur
2021

 21 september   LOT          Duurzaamheid & MZ
 23 september   MC            RI&E
 7 oktober          LOT           Basis Achterban
 12 oktober        Webinar    Personeelsbeoordeling
 19 oktober        LOT           De OR Explorer
 21 oktober        LOT           Nieuw in de OR, basis WOR
 28 oktober        MC            Communicatie
 4 november      LOT           Basis Arbeidsomstandigheden aanpakken    
 9 november      Webinar     Analyse van de organisatie
 11 november    LOT           Nieuw in de OR, basis WOR
 16 november    LOT           Stellen van doelen
 25 november    MC             Lobbyen in de medezeggenschap
 2 december      LOT            Basis WMCZ
 14 december    Webinar     Goed Werk en de OR
 16 december    MC             Robotisering & algoritmes in de medezeggenschap
 21 december    LOT            De Navigator Werkmethode
In 2021 hebben we ook een keur aan maatwerkopleidingen, zowel online als 'fysiek'. Kijk voor meer informatie hierover op onze homepage.

 ================================================================

 Leren met MZOO
 

 MZOO staat voor MedeZeggenschap Online Opleidingen. We doen veel meer, maar in dit stuk hou ik me bij het online gedeelte.

 Je kent ons mogelijk van onze webinars, die we regelmatig geven sinds het begin van de corona-crisis. Ook het komende jaar kan je die elke 2e dinsdag van de maand volgen. Ze duren een uur en zijn gratis. Achteraf kan je ze ook zien op de website.

 De Masterclasses zijn interactieve sessies samen met iemand uit ons netwerk, vaak van buiten de trainerswereld. Ze duren ca. 2 uur. Je kunt ze digitaal bijwonen op iedere 3e dinsdag van de maand. Hier vragen we een bescheiden bijdrage voor.

 Nieuw zijn onze Live Online Trainingen (LOT). De LOT duurt een dag en is een zogenaamde ‘open inschrijving’, waardoor je ook contact hebt met medezeggenschappers uit andere organisaties. We hebben alle ruimte om persoonliojk in te gaan op vragen.

 De 1e donderdag van de maand kan je een basistraining volgen, afwisselend over de WOR, de Achterban, Arbo of de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).

 De 3e donderdag van de maand is er een specialistisch onderwerp. Zie de kalender hierboven.

 Daarnaast kan je een training volgen die helemaal afgestemd is op jouw OR, MR of CR. Zogenaamde MaatwerktrainingenNeem hiervoor contact op met één van onze trainers, of stuur een mail naar team@mzoo.nl

 Iedereen kan gratis lid worden van de MZOO-community. Leden kunnen deel nemen aan discussiegroepen, waarin je vragen kunt stellen. Je kunt ook zelf discussiegroepen instellen over specifieke MZ-onderwerpen. En je kunt informatie delen. Leden van de community leren van elkaar en van onze trainers.

 ================================================================


 Voor wie nieuw is in de OR
 
een basis training WOR

 Ben je lid geworden van de Ondernemingsraad en van plan er het beste van te maken? Of al iets langer bij de medezeggenschap betrokken, maar kun je wel een boost gebruiken?
Krijg zo snel mogelijk scherp, wat je ermee wilt!

 Misschien heb je vragen over wat de OR kan en mag, met wie de OR in gesprek kan gaan, welke onderwerpen nu belangrijk zijn, welk invloed de OR daarop kan hebben en hoe…

 Het gaat sneller als je het samen doet: de nodige informatie verwerken, ervaringen delen, tips en mogelijke oplossingen. Vervolgens stel je een persoonlijk plan op, om waar te maken wat je wilt bijdragen.

 Voor jou hoeft het misschien niet zo heel uitgebreid en wil je het graag efficiënt regelen. Daarom geeft MZOO dit najaar nog tweemaal een eendaagse training:

Nieuw in de OR.

Datum 1: Donderdag 21 oktober 2021 10.00 – 11.00 uur
 Datum 2: Donderdag 11 november 2021 10.00 – 11.00 uur

 We doen dit als LOT ofwel als Life Online Training.

Wil je preciezer weten wat we op 21 oktober en 11 november gaan doen? Meer informatie over de Training “Nieuw in de OR” vind je op onze website. Op deze pagina kun je je ook direct opgeven

Of stuur een e-mail naar team@mzoo.nl

 Danella Zuidema

                                         

 ================================================================

 Thuiswerken na corona
 

Het nieuwe normaal?
 Nu de coronacrisis hopelijk ten einde loopt is het de vraag hoe het nieuwe normaal er uit gaat zien. Tijdens het vorige voorjaar moesten velen abrupt thuis gaan werken. Dat leidde tot geïmproviseerde situaties. Nadien is er wel het een en ander verbeterd, maar goed geregeld is het vaak nog niet. Gaan we nu terug naar de oude situatie? Gaan we allemaal weer op locatie werken? Als ik de geluiden zo hoor, dan gaat het thuiswerken niet verdwijnen.

Hybride werken
 Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van werknemers ook na de coronaperiode minstens enkele dagen thuis wil blijven werken. Men wil een vorm waarin zowel thuis als op locatie gewerkt wordt. Hybride werken dus. Welke criteria kan een ondernemingsraad formuleren voor goed geregeld thuis werken?

Thuiswerkbeleid
 Momenteel heeft helaas slechts de helft van de bedrijven een thuiswerkbeleid. Uit onderzoek blijkt ook dat een ruime meerderheid vindt dat thuiswerken goed geregeld moet zijn. Er is een forse groep die lijdt onder de huidige situatie. Het gevoel geeft stress nooit vrij te zijn en altijd ‘aan’ te moeten staan. Dat is een cultuurprobleem.
 Het helpt als er om te beginnen duidelijkheid is over werktijden en over de mogelijkheid van flexibele werktijden. En duidelijkheid over andere praktische zaken, zoals een redelijke vergoeding voor gemaakte extra kosten en (technische) ondersteuning bij de inrichting van de thuiswerkplek.

Criteria
 Wat passende criteria zijn voor goed thuiswerkbeleid en een goede thuiswerkregeling is per bedrijf natuurlijk verschillend. Het hangt af van de aard van het bedrijf; wat die produceert of welke diensten die verleent. De OR doet er goed aan te rade te gaan bij zijn eigen kennis en inzicht van wat er op de (thuis)werkvloer gebeurt en van wat de medewerkers en de klanten nodig hebben. Deze kennis voedt hij door regelmatig (eventueel digitaal) contact met de collega’s te onderhouden.

Toch zijn hier wat handvatten om de OR op gang te helpen bij het formuleren van criteria:

Thuiswerkregeling
1. Er is thuiswerkbeleid en een thuiswerkregeling.

Duidelijkheid
2. In de thuiswerkregeling staat duidelijk omschreven wat onder thuis werken wordt verstaan.
 Ook beschreven is: welke functies of functiegroepen hiervoor in aanmerking komen, hoeveel dagen thuis gewerkt mag worden, of er flexibele werktijden zijn, hoe om te gaan met overuren, hoe de communicatie met leidinggevenden geregeld is, hoe de privacyregels geëerbiedigd worden en de aansprakelijkheid bij schade.

Mogelijkheid
3. Medewerkers die dat willen kunnen hybride werken (thuis en op locatie), tenzij het echt niet kan.
 De Wet Flexibel Werken regelt dat een medewerker bij zijn werkgever een verzoek kan indienen om thuis te werken. De werkgever kan dit weigeren, maar moet dat dan wel schriftelijk beargumenteren. Ook moet het voor de medewerker mogelijk zijn hiertegen bezwaar aan te tekenen.

Onmogelijkheid
4. Als het niet mogelijk is thuis een werkplek in te richten, dan wordt de medewerker daartoe ook niet verplicht.
 De Inspectie SZW (ooit de arbeidsinspectie geheten) publiceerde een Handreiking: Algemene criteria thuiswerken. Die beschrijft allerlei mogelijke situaties rond thuiswerken, waarin op locatie werken minstens voor een deel onvermijdelijk is.

Arbowet
5. Medewerkers kunnen goed en gezond thuiswerken.
 Op basis van de Arbowet is de werkgever daarvoor verantwoordelijk. Dat betekent dat de werkplek ergonomisch in orde moet zijn een bureau en een bureaustoel moeten bijvoorbeeld goed afgesteld zijn. Ook moeten een computer, beeldscherm en een muis passen bij de medewerker. Zaken als ruimte, rust en weinig geluid spelen een rol. Eventueel kan een thuiswerkcoach eenmalig langs komen om de situatie door te lichten en te inventariseren wat er nodig is.

Welzijn
6. De psychosociale arbeidsbelasting is op een gezond niveau
 Vroeger werd dit in de Arbowet omschreven met ‘welzijn’. Later vond men dit een te vaag begrip, maar in wezen is dit wel bedoeld. De psychische omstandigheden moeten niet zo stressvol zijn dat de medewerker daaronder lijdt. Hierboven noemde ik al het gevoel nooit vrij te zijn of altijd ‘aan’ te moeten staan. Ook kan de medewerker eronder lijden, dat hij of zij te weinig contacten heeft. Het is belangrijk, dat in de thuiswerkregeling zo veel mogelijk duidelijkheid geboden wordt (zie criterium 2). Op die manier wordt onnodige stress voorkomen.

Vergoeding
7. De thuiswerkende medewerker ontvangt een redelijke vergoeding voor het thuiswerken
 Uit onderzoek blijkt dat de helft van de bedrijven geen vergoeding geeft en dat ook (nog) niet van plan is. Het inrichten van een thuiswerkplek brengt echter wel kosten met zich mee. De medewerker mag van de werkgever verwachten, dat hij voor passend meubilair zorgt en bijvoorbeeld voor een goede computer en beeldscherm; of dat hij dit vergoedt. Ook het gebruik van een ruimte en alle kosten die daaraan verbonden zijn. Veel werkgevers betalen een bedrag tussen de 150 en 500 euro per maand.
 In elk geval tot juli 2021 mag de onbelaste vaste reiskostenvergoeding gebruikt worden als thuiswerkvergoeding.

Betrokkenheid
8. Uitvoerende medewerkers betrekken bij de tot standkoming van de thuiswerkregeling
 Als je het goed wilt regelen is het van belang dat je goed luistert naar de medewerkers. Zij hebben inmiddels vaak al de nodige ervaring met het thuiswerken. Zij kunnen dus ook goed aangeven wat ze nodig hebben. Ook moet er met hen overlegd worden wat zij een redelijke onkostenvergoeding vinden en dergelijke. Uiteraard haalt de OR deze informatie op, maar bij de vormgeving van het beleid is het belangrijk dat ook de leiding de medewerkers hun inbreng laat hebben.

Dialoog
 Als er een constructieve relatie is tussen de OR en de bestuurder, dan zal hij of zij de inhoudelijke inbreng van de OR waarderen. Zeker als de OR dit niet presenteert als een in beton gegoten eisenpakket, maar als een redelijk voorstel, die uitnodigt tot een goede dialoog. De OR komt niet met een dicht getimmerde regeling, maar met redelijke criteria, die in de dialoog nader ingevuld kunnen worden.

 Frank Dijkstra

 ================================================================


 Werk dat verdwijnt en werk dat verschijnt 

 

Masterclass donderdag 16 december met Nico Manshanden, voormalig FNV adviseur en auteur van o.a. 'Ondernemingsraad en robotisering'
 voor meer informatie en/of aanmelding: mail naar 
team@mzoo.nl

 Komende jaren gaan er veel banen verloren door technologie, digitalisering en robotisering. Een bedreiging of een kans? Op welke manier kan jijzelf invloed uitoefenen op je toekomst?
 De medezeggenschap kan samen met de vakbonden een belangrijke rol spelen in de transitie naar de nieuwe digitale werkwereld. De medezeggenschap binnen elke organisatie kan zich richten op de veranderingen binnen die organisatie en nadenken over de kansen voor veranderend werk en verdwijnend werk. Voorlichting, opleiding, (om)scholing van de werknemers kan allemaal op initiatief van de medezeggenschap opgezet worden. Maar daarvoor is het wel van belang dat jij als medezeggenschapper draagvlak hebt bij je collega’s. MZOO helpt je graag hierbij.

Samenwerking vakbond en medezeggenschap
 De medezeggenschap heeft dus invloed op de eigen organisatie. Echter vaak niet op de arbeidsvoorwaarden. Dat is het belangrijkste gebied van de vakbonden. De bonden willen graag weten waaraan jij en jouw collega’s behoefte hebben. Daarom is het van belang dat er goed en intensief contact is tussen bonden en medezeggenschap, want jullie staan aan dezelfde kant. Het gaat om de toekomst van de organisatie EN de medewerkers.

Wat kan jij er aan doen dan?
 Volgens DenkWerk, een onafhankelijk onderzoeksbureau, verdwijnen de komende jaren veel banen, maar komen er gelukkig ook nieuwe voor terug. Voor deze nieuwe banen zijn vaak wel andere vaardigheden nodig. Het advies is dan ook: om- en bijscholen.
 Denkwerk ziet de toekomst positief in. Het onderzoeksbureau zegt dat het échte probleem op de arbeidsmarkt is dat er een tekort aan personeel is in zorg, onderwijs, ICT en techniek. Door technologie, digitalisering en robotisering verdwijnen banen en daarmee schuiven de ‘slachtoffers’ daarvan door naar de sectoren waar tekorten zijn aan personeel. Veel van jou en je collega’s stoppen dus met werk dat door een robot kan worden overgenomen en gaan aan het werk in de sectoren die tekorten hebben.

Maar wat is dan het probleem?
 Werkgevers in Nederland zijn er nog niet klaar voor. Onderzoeksbureau DenkWerk berekende dat ongeveer de helft van de werknemers zijn digitale vaardigheden moet verbeteren om over tien jaar nog hetzelfde beroep te kunnen uitoefenen. Hiervoor hebben zij een aantal concrete aanwijzingen. Wij zijn van mening dat de medezeggenschap en de bonden meer aandacht moeten geven aan dit onderwerp. Maar we gaan en kunnen jullie ook helpen. Dat doen we door een masterclass en voorlichting over dit onderwerp. Dus wil jij weten hoe jullie als medezeggenschap aandacht kunnen besteden aan dit onderwerp? Stuur dan een mail naar Stef of Hielke via Stef@mzoo.nl of Hielke@mzoo.nl en we nemen contact op.

 DenkWerk heeft vier ideeën hoe dit op te lossen:

1. Geef robots de ruimte
 Er is geen ontkomen aan innovatie en nieuwe technologieën. Ben je niet op tijd, dan zijn anderen je voor en loop je achter de feiten aan. Het advies van DenkWerk: werk technologie niet tegen, maar beweeg en denk mee. Banen verdwijnen, maar er komen nieuwe voor in de plaats. Zorg dat je op tijd bijgeschoold bent om van een ‘oude’ baan door te stromen naar een ‘nieuwe’ baan.

2. Een vast contract geeft geen zekerheid
 Heb je een vast contract? Dat is natuurlijk mooi, maar met de veranderende arbeidsmarkt biedt geen enkel contract echte zekerheid. Banen verdwijnen, of je een vast contract hebt of niet. Een ‘beroep voor het leven’ bestaat bijna niet meer. Ook hier de boodschap: grijp kansen om je om of bij te scholen en zorg dat je een stapje voor bent op je concurrenten. Bereid je voor op een leven lang leren.
 
3. Opleidingen korter en goedkoper
 Als de arbeidsmarkt zo snel verandert, moet de overheid meer helpen. Momenteel betaalt de overheid de basisschool, de middelbare school en een vervolgopleiding van 4 jaar. Omdat iedereen later met pensioen gaat ligt het voor de hand dat de overheid een extra scholingsjaar betaalt om mensen tegemoet te komen. Daarnaast moeten opleidingen kritisch beoordelen of de duur per opleiding niet korter kan, zodat meer mensen daadwerkelijk een opleiding kunnen volgen. 4 jaar is vaak te lang. Het zou ook niet gek zijn om het leren naast het hebben van een baan makkelijker te maken. De drempel wordt dan een stuk lager om een opleiding naast je baan te beginnen.

4. Werkgevers: meer budget naar scholing
 Vier miljoen mensen moeten digitaal vaardiger worden, willen ze over tien jaar nog hetzelfde werk kunnen doen. Dat geldt vooral voor leraren; die lopen nu erg achter op hun leerlingen. DenkWerk becijfert dat werkgevers zoals gemeenten daarvoor hun scholingsbudget moeten verdubbelen, maar dat ze die investering ook snel terugverdienen. Behalve meer geld uittrekken voor scholing moeten werkgevers, en dus ook gemeenten, hun medewerkers gericht begeleiden: wat wil de medewerker leren, hoe wil die zich ontwikkelen en op welke manier?

================================================================

 De professionals van MZOO
 
MZOO is de afkorting van Medezeggenschap Online Opleidingen. Zes ervaren trainers/adviseurs/coaches van ondernemings- en medezeggenschapsraden slaan de handen ineen. MZOO biedt alles wat je in de medezeggenschap nodig hebt.

https://mzoo.nl/over-ons/ 

Bezoek onze website www.MZOO.nl
en onze community 
www.leden.mzoo.nl

 https://mzoo.nl/over-ons/ 
 
team@mzoo.nl

Wil je deze nieuwsbrief als PDF downloaden 

Reacties worden op prijs gesteld!

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x