OR buitengesloten voor coronatoegangsbewijs?

instemmingsrecht artikel 27

Hoe reageer je als OR op het voorstel van het kabinet over het CTB? Het kabinet heeft plannen om binnen het bedrijfsleven het coronatoegangsbewijs (ctb) ruimer te toepassen. De OR heeft instemmingsrecht op dit..