Kennisbank

Hoe werkt een ondernemingsraad? Wat doet een ondernemingsraad

Hoe werkt een ondernemingsraad? Wat doet een ondernemingsraad

Ondernemingsraad mag over alle onderwerpen praten die hij belangrijk vindt! #

Wachten op de bestuurder #

Astrid en Gerrit zaten naast elkaar en vertelden dat zij steeds maar aan het wachten waren op antwoorden van de bestuurder. En dat ze daarna vaak weer opnieuw vragen formuleerden. Terwijl het onderwerp dan al bijna volledig bekend was in de organisatie. Dat de bestuurder vaak veel te laat met informatie kwam.

Dat er soms geen onderwerpen waren waarover de OR hoefde te vergaderen. De overige ervaren OR leden gaven dan aan dat er niets spannends was en dan werd de vergadering overgeslagen of afgezegd. Mag een OR een vergadering niet door laten gaan vroegen zij zich af?

Maar er zijn toch best wel onderwerpen, dachten Astrid en Gerrit dan. Ik hoor bij de achterban best een boel zaken die ik zou willen oppakken dachten zij allebei. Ik zag een soort verslagenheid in hun blik, wachten op een ander en vragen stellen. Dat was niet wat zij van tevoren bedacht hadden als het werk in de OR. Hier kunnen zij ook niet trots over vertellen op hun werkplek en als zij af en toe naar aanleiding van een vraag van een collega wel wat vertelden, kregen ze vaak een lauwe reactie en een blik van onbegrip. “Dus daar ben je zo druk mee?” zeiden hun collega’s dan. Toen vertelde ik hen over de manier van werken die ik uitdraag.

Fantastisch, ik hoef dus helemaal op niemand te wachten, ik ben dus helemaal onafhankelijk! Dit geeft mij de energie om er wat leuks van te maken! Astrid leeft helemaal op nu ze gewoon kan doen wat ze eigenlijk al direct wilde doen toen ze begon. Zij en haar collega Gerrit zitten nu vol energie te praten over zaken die zij willen oppakken, waar ze eigenlijk al een hele tijd mee rondliepen. Het ene plan na het ander komt naar boven en wordt uitgewerkt in een werkplan. ‘Niet alles tegelijk’ roepen ze plots in koor. Maar het liefste zouden ze alles nu willen oppakken en uitvoeren. ‘Kleine stapjes!’, hoor ik ze zeggen, anders gaan we het niet redden. Met kleine stapjes kom je er wel. Als je stappen naar je volgende tussenresultaat te groot zijn is de kans groot dat jij of de ander afhaakt. Dus maak kleine stapjes met korte tussenpozen. Dan kost het per keer weinig tijd en kan je elke keer dat je een stap gemaakt hebt trots zijn op jezelf.

Hoe werkt een ondernemingsraad #

Tja, alweer een OR die ik wijs op een andere manier van werken. Die een OR ruimte geeft om zelf te acteren en bezig te zijn met zaken die op de werkvloer leven.

Het werk in de OR wordt vaak gezien als afwachten om betrokken te worden, formeel geïnformeerd te worden, onderwerpen aangereikt te krijgen en alleen met de bestuurder te overleggen. Dit komt vaak door traditioneel werken en de WOR zijn als het handboek waarnaar je moet handelen. Mijn werkwijze is ook gebaseerd op de WOR.

Het kan zoveel leuker, spannender en veel meer bij jezelf passend. In dit blog schets ik hierboven een beeld over hoe het nu vaak gaat, heel kort hoe dat komt en vervolgens hoe je het anders kan doen. Namelijk: autonoom, intuïtief, persoonlijk, (leuk)spannend, volledig legaal, maar vooral met een resultaat voor jullie achterban, de bestuurder en jezelf.

Ik sluit af met, hoe kan het ook anders je te vragen om je aan te melden voor mijn nieuwsbrief. Dan kan je vaker lezen over mijn aanpak en ontstaat er in de toekomst wellicht een vraag waarbij ik jullie kan helpen.

Is een OR onafhankelijk?

Je wordt lid van de OR om onder andere: meer van de organisatie te weten te komen, meer verdieping voor jezelf, een breder perspectief verkrijgen op de organisatie, belangen behartigen van je collega’s, een netwerk op te bouwen, invloed op het beleid uit te oefenen, en wellicht nog meer redenen. Maar een ding is duidelijk: je wilt zelfstandig als Ondernemingsraad onafhankelijk zijn, een beeld en een mening vormen over de ontwikkelingen in de organisatie en de zaken die er spelen. Ook al heb je niet altijd de volledige informatie, als OR lid kan je wel altijd een voorlopige mening vormen over een onderwerp. Of dat nu een onderwerp is dat op je af komt of dat je zelf tegen komt in de organisatie.

Stappenplan autonome / zelfstandige onafhankelijke ondernemingsraad.

Stap 1: Je intuïtie en je persoonlijkheid gebruiken 

Als jij als werknemer even wat langer nadenkt en met je collega’s in gesprek gaat, over wat een bepaalde ontwikkeling nu eigenlijk betekend en wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn, dan kan jij je een beeld vormen, dat weet ik zeker. Uiteraard is dit beeld gebaseerd op soms beperkte kennis van de ontwikkeling je eigen gevoel en hoe jouw persoonlijkheid in elkaar zit. Is het wel professioneel je persoonlijkheid laten meewegen? Zeker, dat doet iedereen en dat maakt iedereen uniek. Het kan wel zijn dat jij met jouw persoonlijkheid vaker een afwijkende mening hebt. Dat kan en is waardevol. Daarover heb ik leuke informatie, als je die wil vernemen. Vraag het mij per mail dan hebben we daareven contact over!

Kortom stap 1 is: zodra je iets hoort/verneemt zet je het op de agenda van de OR, beoordeel je of het voor jullie van belang is en zo ja, vormen jullie een voorlopige mening op basis van je kennis en je gevoel/intuïtie met daarbij behorende toetsingspunten/criteria/argumenten. Gebruik hiervoor de drie basis onderdelen van het adviesrecht Wor artikel 25. Wat zijn de beweegredenen, wat zijn de gevolgen voor personeel en organisatie en welke maatregelen worden er genomen om de negatieve gevolgen op te vangen.

Stap 2: Spanning en Sensatie?

Stap 2 zal in het begin wat oncomfortabel voelen (dingen die je niet gewend bent om te doen voelen vaak ongemakkelijk. Dat is een signaal van je brein dat je aan het leren bent).

JIJ gaat namelijk met je collega OR-leden een bericht aan je bestuurder sturen met de mededeling dat jullie een oordeel hebben over de zaak die jullie als OR besproken hebben, waarover jullie een voorlopig standpunt hebben ingenomen. Onze punten zijn aangevuld met opmerkingen uit gesprekken met collega’s.

Dus de boodschap is als volgt: (voor het voorbeeld heet de bestuurder Jan)

Voorbeeldbrief ondernemingsraad #

Onderwerp: Communicatie nieuwe ARBO-regels in de organisatie

Beste Jan,

We hebben door ons regelmatig contact met de achterban vernomen dat er veel vragen zijn over de gevolgen van de nieuwe Arbowet. Dat speelt echt sterk en daarom heeft de OR een daarover een mening gevormd. Deze mening is ons voorlopig standpunt op basis van de door ons verkregen informatie, onze persoonlijke kennis, opvattingen, gezond verstand en intuïtie.

Dit is de mening en de daarbij horende argumenten/criteria van de OR:

Veranderingen nieuwe Arbowet:

Onze punten:

  • De OR wil direct overleg hebben en plannen met de operationeel verantwoordelijke voor de veranderingen op ARBO-gebied.
  • Er worden nieuwe ARBO-regels opgesteld, met meer aandacht preventie en ter instemming aan de OR voorgelegd.
  • Er is een regeling met de OR over de privacy van de medewerkers in de relatie tot de werknemersgegevens bij de ARBO-dienst, (Privacyreglement: Uitwisseling en Overdracht medische gegevens).
  • Wij willen tot een gezamenlijke inrichting komen van het ARBO-spreekuur,
  • De OR vindt dat de Arbo-arts regelmatig (minimaal 2 keer per jaar) met de leidinggevenden moet praten over de sfeer op de afdeling,
  • De kennis over de nieuwe regels en waar je als medewerker recht op hebt moet helder gecommuniceerd worden richting de medewerkers,
  • Wij stellen voor dat ruimschoots voor 1 juli 2018, de deadline voor de nieuwe regels, alle zaken goed opgepakt, uitgerold en bekend zijn,
  • De OR zal na de zomervakantie met de achterban in gesprek gaan om de bekendheid van de nieuwe regels te toetsen,
  • De OR wil betrokken worden bij een evaluatie van het nieuwe beleid eind 2018.

Wij vragen je bij de verdere uitrol van deze ontwikkeling onze punten mee te nemen. Indien je van onze punten afwijkt en dat mag, dan verneemt de OR schriftelijk waarom je afwijkt van die punten. Uiteraard vernemen wij graag een mondelinge toelichting.

Nadat jij ons hebt bericht op welke manier je rekening houdt met de aangedragen punten zullen wij ook terugkoppeling kunnen geven aan onze betrokken achterban.

Uiteraard willen we graag met jou in gesprek over onze voorlopige mening die vanzelfsprekend ingeruild kan worden voor elke andere mening als wij, als OR vinden dat daar aanleiding toe is.

Met vriendelijke groet,

De OR

Tja, tot zover Spanning en sensatie Stap 2: voor de een is dit spannend de ander vindt dit heel normaal. Een ding is zeker: als je zo handelt doe je wel wat en daar is het op gericht! DOEN, doen en nog eens doen. Als je wat doet gebeurt er wat. Als je beweegt maak je ook anderen aan het bewegen. Denk aan een golf die anderen weer in beweging zet.

Dus ELK ander onderwerp waarover jullie een mening vormen kan je op deze manier aan de bestuurder meegeven.

Communicatie met de achterban #

Stap 3: Terugkoppeling aan de achterban

Als je na zo’n gesprek met de bestuurder terugkoppeling geeft aan je achterban doe je echt wat je belooft! Namelijk namens de achterban je stem laten horen en daarover met de bestuurder in gesprek en vervolgens het resultaat terugkoppelen. Dat je niet altijd krijgt wat je wil is onderdeel van het spel.

Bestuurders worden hier vrolijk van

Mijn ervaring met deze methode is dat bestuurders hier ook vrolijk van worden. Ze krijgen vaak al in een zeer vroeg stadium van een traject van de OR te horen waar de OR staat. Het past ook veel beter bij het beeld dat bestuurders hebben van de OR. Bestuurders gaan er namelijk vaak vanuit dat jullie als OR toch wel weten wat er speelt in de organisatie. Als je dan niet je stem laat horen…. Wat zou jij zeggen als je wist dat iemand wat wat weet en hij/zij reageert daar niet op???? En dat je dan daarna achteraf te horen krijgt dat het toch liever anders had gemoeten?

Volledig legaal

Wellicht heb je de regels herkent die liggen onder deze werkwijze. De basis komt voort uit jullie initiatiefrecht (art 23.3 WOR). Het initiatiefrecht geeft de OR de mogelijkheid om over een onderwerp dat haar aangaat: “dat past binnen de doelstellingen van de organisatie en het goed functioneren van de organisatie”, een mening te vormen. Echter ik wil je vragen dit wetsartikel niet te noemen als argument om jullie punt naar voren te brengen. Door het niet te noemen voorkom je dat je gaat praten over wetgeving. Praten over wetgeving leidt alleen maar af van jullie inhoudelijke punt.

Stap 4: Resultaat voor de OR-leden zelf

Tenslotte maar niet minder belangrijk biedt deze manier van werken ook voor de OR meetbare en concrete resultaten. Door elke twee maanden een voorstel op deze manier voor te leggen aan de bestuurder leer je snel van je ‘fouten’, door dingen te doen wordt het voor eenieder fijn om een bijdrage te leveren. Door elke twee maanden een resultaat terug te koppelen van een idee dat voortkomt uit de achterban worden jullie als OR ook echt zichtbaar. Wil je tips en tricks over een handige, snelle methode om met de achterban te communiceren? Stuur mij een bericht en we hebben het erover.

En zoals bij de introductie al werd genoemd, je kan gewoon lekker dingen doen die jij samen met de OR belangrijk vindt. Daarom ben jij in de OR gegaan. Dus heerlijk onafhankelijk samen met de OR aan het werk voor de zaken die jullie belangrijk vinden!

Veel succes met deze werkwijze en heb je vragen dan weet je mij te vinden

Hielke

Kijk ook eens bij het overzicht van opleidingen voor de Ondernemingsraad

Basiscursus voor de nieuwe OR ondernemingsraad

Training voor de ervaren OR

Training voor de COR

Uitleg over de essentie van medezeggenschap

Vraag hier het gratis Ebook aan om het OR werk goed te organiseren

Wat vind je van dit artikel?