Kennisbank

Inspireer je achterban met de doelen van de ondernemingsraad

hbu-training-advies-ondernemingsraad-inspireer-je-achterban-scaled.jpg

Doelen van de ondernemingsraad zullen de achterban inspireren #

Schrijf je voor je collega’s op het werk? Verplaats je dan in je lezers. Het is niet moeilijk om met de doelen van de ondernemingsraad te inspireren als je de volgende tips aanhoudt:

Tip 1 – Houd de doelgroep voor ogen: wat zijn de doelen van de ondernemingsraad #

Schrijf niet vanuit wat je wilt vertellen, maar bedenk wat de lezer aan je tekst zou kunnen hebben. Stel jezelf de volgende vragen: Wie is mijn lezer en waar is hij mee bezig? Waarmee help ik hem? Waarmee inspireer ik hem? De antwoorden op deze vragen zijn de juiste onderwerpen van je teksten.

Tip 2 – Help de lezer met structuur en overzicht #

Veel lezers ‘scannen’ teksten, je kunt ze hier goed bij helpen. Gebruik een duidelijke, pakkende titel die uniek is voor de tekst. Noem het belangrijkste eerst, aan het begin van de tekst. Verdeel de tekst in korte alinea’s met witregels ertussen en plaats een tussenkopje boven een paragraaf. Denk aan ritme in een tekst, dus wissel korte zinnen af met langere. Hiermee help je de collega’s om de doelen van de ondernemingsraad te begrijpen.

Tip 3 – Focus: kies steeds een onderwerp als doel van de ondernemingsraad #

Richt je tot de essentie van wat je wilt vertellen. Beperk je online tot één onderwerp per pagina. Als je toch veel informatie wilt bieden, stop het in een bijlage / download en beperk de tekst tot de samenvatting.

Tip 4 – Spreek tot de verbeelding  #

Probeer je tekst levendig en kleurrijk te maken. Gebruik gerust eens metaforen, maar draaf hierin niet door. Schrijf met positieve woorden (bijv. ‘kans, energie, inspirerend, overtuigend, levendig, positief, trots’). Voeg emotie toe aan feiten en vertel niet alleen wat er gebeurde, maar ook hoe jullie de doelen van de ondernemingsraad voor ogen hebben.

Tip 5 – Houd het simpel #

Ook professionele lezers houden van eenvoudige teksten. Schrijf alsof je tegen iemand spreekt, met waar mogelijk actieve werkwoorden in tegenwoordige tijd. Nuances en volledig willen zijn leiden al snel tot wolligheid. Pas op met afkortingen en jargon: wat vanzelfsprekend lijkt, is het niet altijd.

Tip 6 – Zeg meer met minder #

Veel woorden zijn onnodig, schrap ze uit je tekst. Hulpwerkwoorden als ‘kunnen, zullen, lijken, blijken’ zwakken de kracht van zinnen af, net als de twijfelwoorden ‘misschien, eventueel, waarschijnlijk’. En signaalwoorden als ‘eerst, vervolgens, toen, daarna’ mag je ook vermijden, die maken teksten echt niet logischer.

Tip 7 – Wees je bewust van tijd #

Internet/intranet heeft een goed geheugen, je weet nooit wanneer een lezer een tekst leest. Spreek dus in je teksten niet van ‘vorige week’ of ‘deze zomer’ en vergeet het jaartal niet bij een datum. Laat je teksten niet verouderen. Zodat je volgend jaar niet met de doelen van de ondernemingsraad van vorig jaar geconfronteerd worden.

Tip 8 – Laat ze niet doodlopen #

Mensen houden van verder klikken, niet van terug. Geef een tekst dus handelingsperspectief mee of verwijs naar verdere verdieping. Link in een tekst naar vergelijkbare artikelen en pagina’s binnen de site over jullie doelen.

Tip 9 – Regelmatige content is belangrijk #

Schrijf regelmatig een bericht en kom gerust op onderwerpen die belangrijk zijn, maar overdrijf daarin niet. De beste manier om meer aandacht te krijgen is goede berichten schrijven en dat kan als je die doelen van de OR goed scherp gedefinieerd hebt en daarover regelmatig terugkoppeling geeft.

Tip 10 – Verboden voor foutjes #

Tik- en taalfoutjes kunnen je hele boodschap teniet doen. Vertrouw niet op de spellingcheck van Word, die is erg onbetrouwbaar. Vraag een collega om het na te lezen of een collega-professional  van de communicatie afdeling.

Volg je als ondernemingsraad deze tips, dan schrijf je pakkende teksten. Zo simpel is het. Kom je er toch niet uit? Bel HBU maar, we helpen je graag.

Bron o2communicatie

Vragen over deze stappen neem contact op #

Kijk ook eens bij het overzicht van opleidingen voor de Ondernemingsraad

Basiscursus voor de nieuwe OR ondernemingsraad

Training voor de ervaren OR

Training voor de COR

Uitleg over de essentie van medezeggenschap

Wat vind je van dit artikel?