Kennisbank

Smartmoves fase contact met de achterban

1.    Formuleer een voorlopige mening op basis van voorlopige informatie, (een VenV mening)

2.    Breng informatie naar de achterban, maak gebruik van wederkerigheid. Vraag om hulp bij het toetsen van jullie beeld of mening

3.    Gebruik/ maak een ambassadeursnetwerk van oud-OR leden die je regelmatig nog even benaderd. Wees daarin selectief maar wel correct.

4.    Presenteer je als, en wees deskundige op het door jou behandelde onderwerp. Als jij specialist bent in jouw onderwerp word je als betrouwbaar gezien en sta je al 1-0 voor. Daarnaast gaat het brein van je gesprekspartner aantoonbaar minder actief op zoek naar tegenargumenten en kritische vragen.

5.    Benoem zo nu en dan eens onzekerheden (of zelfs nadelen), wanneer je iemand in beweging wilt krijgen of zijn mening over jullie voorstel te krijgen.

6.    Maak een contactplan met een heldere boodschap die voor iedereen hetzelfde is, verdeling van de groepen collega’s. Wie communiceert wat met wie op welk moment.

7.    Werk met een lobby-memo als je wat meer informatie wil delen en de mening van de achterban op de langere termijn wil beïnvloeden.

8.    Zodra je een serieus gerucht verneemt ga je serieus op onderzoek uit bij de stakeholders die daar iets van af zouden kunnen weten.

9.    Bespreek elke gerucht met het DB vervolgens met de hele OR, gebruik OBOB in fase 2.

10.    Bepaal vooraf wat je met de communicatie wil bereiken:

a.    Informeren

b.    Betrekken

c.    Mobiliseren

Afhankelijke van de keuze die je gemaakt hebt pas je je boodschap aan.

Toelichting

Gebruik de wet van de wederkerigheid. De wet van wederkerigheid oftewel: wanneer jij een persoon iets geeft, zal deze persoon proberen iets terug te geven. Hoe voer je dit uit in de marketing of communicatie?

Collega’s willen je graag helpen maar vinden het spannend hun eigen mening eerst te geven. Eigenlijk heel begrijpelijk, want je weet nooit wat er gebeurt als je je mening geeft en die blijkt af te wijken van hetgeen de ander vindt. 

Dus begin altijd met de vraag of ze jou willen helpen met je OR-werk.

De meeste mensen helpen liever dan dat ze om hulp vragen… herkenbaar?

Waarschijnlijk willen ze je wel helpen en dan zeggen ze ja.

Dan heb je hun commitment gewonnen en willen ze graag consistent zijn. Dus gaan ze je helpen bij het vraagstuk wat je ze voorlegt. 

Jij als OR-lid geeft de (VenV) mening van de OR en vraagt of zij zich hierin herkennen.  

Dus breng informatie (voorlopige standpunten, meningen van de OR, lijst met criteria, zorgpunten van de OR) naar de achterban. Door informatie te brengen en consistent te zijn zorg je voor vertrouwen. 

Uiteraard ben je niet direct de eerste keer al volledig onder de aandacht. Je collega’s zullen eraan moeten wennen. Dus dit is een activiteit van de lange adem, maar voor drie of vier jaar is dat zeker de moeite waard. 

Wat vind je van dit artikel?