Kennisbank

Uitleg smartmoves

De Smartmoves zijn gebaseerd op door mij verzamelde kennis over het brein, meerdere breinen en sociale theorieën en psychologische inzichten uit een grote verzameling bronnen en boeken. Ik beschouw deze kennis als behulpzaam en dienstbaar bij het nastreven van het doel van de medezeggenschap (samenwerking OR en bestuurder): Samen de belangen van de organisatie en personeel zo goed mogelijk behartigen.

Mijn Smart Moves theorie is vaak wetenschappelijk of vanuit andere bronnen onderbouwd. Echter ik beschouw deze door mij samengebrachte kennis als praktische handvatten om het werk van de OR te vereenvoudigen en slimmer, smarter, te maken. Veel van deze theorieën heb ik in de praktijk gebracht, uitgeprobeerd waardoor ik heb ondervonden dat het nuttige inzichten zijn die het doel van de medezeggenschap zeker ondersteunen, de samenwerking verhelderen en een waardevolle verdieping geven in de relatie OR en bestuurder. Tenslotte draagt het vooral ook bij aan een Serieuze houding van de OR ten opzichte van de bestuurder waardoor zij als gevolg daarvan ook Serieus genomen worden door hun gesprekspartners (en daarmee bedoel ik dat niet alleen de bestuurders maar ook MT en achterban positief beïnvloed worden)


 Onorthodoxe aanpak

Ik heb gedurende de afgelopen jaren ervaren dat de door mij gehanteerde werkwijze afwijkt van de standaard werkwijze van de medezeggenschap. Hiermee ontlokte ik uitspraken van zeer ervaren en deskundige medezeggenschappers en medezeggenschap ondersteuners dat zij niet begrijpen dat de door mij aangereikte methoden, inzichten en werkwijzen niet eerder tot hen gekomen zijn.

Smart Moves praktisch gemaakt

Smart Moves is gebaseerd op kennis over menselijk gedrag, meerdere breinen theorie, breinkennis, kennis en inzichten over organisatiesystemen, psychologische gedragsmodellen onderhandelingskennis, politieke inzichten, lobbytheorieën en tenslotte op mijn gezond verstand die een en ander combineert en vertaald naar de verhoudingen, verbanden die binnen de medezeggenschap voorkomen.

Smartmoves instrumenten op hoofdlijnen

Er is een onderscheidt te maken in de diverse instrumenten in het geheel van Smartmoves. Dat heeft te maken met de situaties waarop ze van toepassing zijn: Individuele zaken, zaken voor het OR-team, het netwerk van de OR en de relatie met de bestuurder en achterban. De reden van dit onderscheid komt voort uit de aard van de bronnen waaruit deze smartmoves voortkomen. Ik heb een overzicht van de diverse hoofdgedachten per smartmove, op basis van de casuïstiek/situatiebeschrijving in de rest van deze site wordt dan een specifieke uitleg gegeven.

Wat vind je van dit artikel?