Videocursus van HBU training en advies Ondernemingsraad

leer over de achterban en blijf altijd op de hoogte van leuke en nuttige berichten

Contactgegevens

HBU Training en Advies voor PVT, OR en COR

Bel Hielke Boersma

06 – 151 89 257

info@hbu-training-advies-ondernemingsraad.nl

KvK: 64897710

BTW: NL176472538B01

Of vind ons op social media

 

 

Nieuwsbrief en videocursus goed idee

2000+

Cursisten

8,4

Beoordeling van de deelnemers

99%

Beveelt mij aan

17

Jaar ervaring 

Veel gestelde vragen 

                                       

Vragen over de Ondernemingsraad

Wat doet een ondernemingsraad


Een OR bespreekt bepaalde onderwerpen vanuit collega’s met de directie. De OR vertegenwoordigt dus de stem van de collega’s bij de directie aan tafel. En de OR geeft ook weer terug aan de collega’s wat de directie gaat doen met opmerkingen van de collega’s

Wat is een OR ? 

Wat is een ondernemingsraad


Een OR is de ondernemingsraad. De OR is een wettelijke vertegenwoordiger van de belangen van de medewerkers binnen de organisatie.

Waarom zit ik in de ondernemingsraad, OR


Je zit in de OR om je collega te vertegenwoordigen bij de directie. Jij doet namens een groep collega’s het woord bij de directie.

Wat doet een COR


De COR is een Centrale/overkoepelende Ondernemingsraad. De COR behandelt meestal die onderwerpen die over meer dan één onderdeel gaan.
De COR kan zelf in haar reglement bepalen hoe de COR omgaat met het standpunt van de onderliggende OR-en.

Wanneer een ondernemingsraad?

Wanneer een OR?


Een Ondernemingsraad is verplicht vanaf 50 werknemers.
Een OR kan ook vrijwillig ingesteld worden. Dat kan bij elk aantal werknemers. Sommige cao’s geven aan dat een OR al vanaf 10 werknemers verplicht is.

Wie stelt het COR-reglement vast ?


Het COR-reglement wordt in concept vastgesteld door de COR-bestuurder. Nadat de COR is ingesteld kan dit COR-Reglement in overleg worden gewijzigd.

Wie stelt een COR in?


De COR wordt ingesteld door de ondernemer. De COR -bestuurder van de holding of overkoepelende rechtsvorm bepaalt of er een COR komt.

Wat te doen met breedsprakige collega’s en vrijbiljvende gesprekken met de bestuurder?


Hoe pakken we breedsprakigheid en naar het lijkt, vrijblijvende gesprekken tussen OR en bestuurder aan?
Ga met deze vragen in gesprek en vraag elke keer drie antwoorden

Dit zou wat mij betreft het gesprek moeten zijn:
1 Ok, jullie vinden het te breedsprakig, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het minder breedsprakig wordt zonder mensen af te kappen, want dat wordt niet gewaardeerd:
Hoe gaan we voorkomen dat de bestuurder een nietszeggend antwoord kan geven?
(Drie antwoorden)
Willen we vooruitgang/resultaten/stappen laten zien (resultaten van onze OR-uren)? Zo ja hoe? (Drie antwoorden)

2 Zo nee, waarom niet en wat is dan je alternatief om te laten zien dat je een bijdrage levert aan een beter functionerende organisatie zonder al te vaag te worden? Alternatieven voor resultaten: (Drie antwoorden)

3 Niet annoteren van de agenda betekend vooraf een notitie ter informatie sturen. Anders kan je gesprekspartner zich niet inhoudelijk voorbereiden. Wat zijn jullie alternatieven om wel concreet over een onderwerp te kunnen praten zonder vooraf informatie te delen?

4 Willen we vooraf wel van de bestuurder schriftelijke informatie? Dit zouden jullie voor de onderwerpen van de bestuurder kunnen vragen. Want ook de bestuurder kan maar lekker blijven babbelen zonder verantwoordelijkheid te nemen over een onderwerp. Niet annoteren en vooraf geen notitie sturen is dat een optie? Zo ja waarom ?
(Drie antwoorden)

5 Zo nee waarom niet?
(Drie antwoorden)

Hoe zorgen we dat we verantwoordelijkheid kunnen nemen in een overleg voor wat we gedaan hebben en resultaten/stappen/voortgang kunnen laten zien aan de bestuurder. En dan daar de bestuurder op aanspreken: om in actie te komen over iets wat wij willen bereiken? Of de mening van de bestuurder over dit punt op tekenen?
(Drie antwoorden)

Willen jullie als OR uitleggen aan de achterban dat je dit wil (het vrijblijvend praten van de bestuurder, geen schriftelijke stukken vooraf van de bestuurder en vooraf geen stukken van de OR) of als je dit niet wil, dat je er niet tegen ageert? en zelf geen stukken levert? Hoe wil je dat uitleggen?
(Drie antwoorden)

Zo iets? En wellicht kan je zelf nog wel een paar vragen bedenken. Wil je dit document in word?

https://media-01.imu.nl/storage/hbu-training-advies-ondernemingsraad.nl/1560/hoe-pakken-we-breedsprakigheid-en-naar-het-lijkt-vrijblijvende-gesprekken-tussen-or-en-bestuurder-aan-kort-.docx

Wat betekend WOR ?

Waar staan de letters WOR voor?

Is WOR een afkorting?


WOR staat voor Wet op de Ondernemingsraden. Deze wet regelt dat er een OR, ondernemingsraad is.
Wat de Ondernemingsraad kan en mag
Hoe andere partijen zoals de bestuurder en toezichthouders met de ondernemingsraad mag en moet
Welke rechten en plichten de OR, ondernemingsraad heeft.
De WOR is een minimum regeling, dus de ondergrens voor de medezeggenschap van de ondernemingsraad bij de bestuurder.

Hoe krijg je invloed zonder de formele rol aan te pakken?


Door gebruik te maken van enkele eenvoudige principes en normen kan je als OR, ondernemingsraad gemakkelijk invloed verkrijgen op het bestaande beleid en op nieuwe onderwerpen in de medezeggenschap. Bijvoorbeeld Peer-pressure, consistentie en naming en shaming. Dit zijn allemaal onderdelen van de DIRC methode die door HBU is ontwikkeld om te zorgen voor optimale invloed zonder een beroep te doen op de regels en wetten zoals die omschreven staan in de WOR, de Wet op de Ondernemingsraad.

Wat kan coaching voor de ondernemingsraad betekenen


De ondernemingsraad (OR) heeft meer verantwoordelijkheden dan alleen het opkomen voor de belangen het personeel. Des te belangrijker dat alle leden met enige regelmaat trainingen, of een coaching traject volgen.

Welke rol heeft de ondernemingsraad in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel?


De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel houdt in dat de pensioenregeling gaat wijzigen. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden heeft de ondernemingsraad instemmingsrechtbij een wijziging van een regeling op grond van een pensioenovereenkomst.
Regelingen op grond van een pensioenovereenkomst zijn ook regelingen die zijn opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst én die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst. Daarbij kun je denken aan regelingen waarin beschreven staat hoe de verschuldigde premie wordt vastgesteld, de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt en de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder.
De instemming van de ondernemingsraad is echter niet vereist als de pensioenovereenkomst inhoudelijk wordt geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of als sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Voor medewerkers die boven-cao worden beloond, heeft de OR wel weer een rol.

Waarom zou ik willen deelnemen in de ondernemingsraad


Zes redenen om deel te nemen aan de ondernemingsraad?
Ondernemingsraad-lid wordt je vaak om zeer verschillende redenen. Welke redenen zijn dit en hoe zorg je dat aan deze persoonlijke drijfveren invulling wordt gegeven.

Veel gehoorde redenen voor deelname aan de OR zijn:
Opkomen voor de zwakkere collega,
Een weerwoord bieden aan de directie,
Meer willen leren over de organisatie,
Het verschil willen maken,
Persoonlijke ontwikkeling,
Netwerken

Welke middelen kan ik gebruiken om invloed uit te oefenen


Drie middelen om invloed mee uit te oefenen?
De WOR bevat 3 onderdelen om invloed uit te oefenen:
‘Vrijheid van meningsuiting’. De ondernemingsraad praat over elk onderwerp met de bestuurder. (Artikel 2 WOR)
Verplichte raadpleging. Over bepaalde onderwerpen moet de bestuurder de mening vragen van de ondernemingsraad. (Artikel 25 en 27 WOR)
De achterban. Indien het nodig is kan de ondernemingsraad met de achterban samenwerken om het draagvlak voor de visie van de ondernemingsraad te vergroten. (Artikel 17 WOR)

Wat kan en mag de ondernemingsraad


Wat een ondernemingsraad kan en mag staat maar voor een klein deel in wet dus er is veel ruimte voor invulling door de ondernemingsraad. De WOR is gelukkig geen ‘handboek soldaat’ met voorschriften en werkwijzen.

In de WOR staan enkele aanwijzingen over de interne organisatie van de ondernemingsraad en de geheimhoudingsplicht. Daarnaast ligt er een groot speelveld voor de eigen invulling van het werk van de ondernemingsraad. Hierdoor is het mogelijk om de werkwijze van de ondernemingsraad zelf te bepalen. Dus de manier waarop jullie je werk organiseren, de onderlinge taakverdeling, hoe vaak en hoe lang je bij elkaar komt staat niet vast. De manier waarop de ondernemingsraad overleg voert met bestuurder (formeel of informeel) en de achterban wordt door jullie zelf ingevuld.

Ervaringen met HBU

Weer een hoop nieuwe inzichten gekregen. zelfs na 6 jaar
De muziek terwijl u traint (-;
Marieke de Boer
⭐⭐⭐⭐
De cursus heeft mij veel geleerd op een goede positieve manier
Ik heb veel nuttige kennis opgedaan
John van Kranenburg, Van Doorn Geldermalsen
⭐⭐⭐⭐
Leerzaam en humor gaan prima samen,
hoe verschillend de mensen van onze beide locaties zijn....wij in Tiel hebben een grotere mond.
Nathalja Brüggen
⭐⭐⭐⭐

Doe wat velen voor jou ook al hebben gedaan!

Volg een cursus bij HBU: hierdoor werk jij effectief met passie en humor